AsnæslejrenAsnæslejren

Udlejning

Personer og grupper med tilhørsforhold til FSU og med erfaringer fra lejrlivet på Asnæs kan efter nærmere aftale og pris leje lejren. Lejren er fx blevet benyttet til konfirmandlejre, lejrskole og introlejr, hvor en eller flere af lærerne selv har været lejrdeltager(e), ligesom tidligere lejrdeltagere mod betaling har kunnet bruge lejren til private familie-weekends eller –sommerlejre. Personer og grupper uden særligt tilhørsforhold til FSU kan i særlige situationer leje lejren efter nærmere aftale.

Konfirmander på Asnæs