AsnæslejrenAsnæslejren

Kontakt

Lejrbygningen tilhører Frederiksberg Sogn. De første 50 år blev grunden stillet gratis til rådighed af godset. Siden da er der betalt en årlig, pristalsreguleret leje. Den dag, aftalen ophører, skal grunden efterlades i den tilstand, hvori den i sin tid blev modtaget. Udgifterne bliver dækket af medlemskontingent i FSU og tilskud fra Frederiksberg kommune. Alle aktiviteter i FSU og på Asnæslejren klares af frivillige medarbejdere.

Alle spørgsmål ang. lejren, herunder udlejning rettes til:
Lejrforvalter Jørgen Lundblad, Humlehaven 57, 2500 Valby.

Asnæs set fra vandet