AsnæslejrenAsnæslejren

Asnæs ABZ

 1. A -
 2. B -
 3. C -
 4. D -
 5. E -
 6. F -
 7. G -
 8. H -
 9. I -
 10. J -
 11. K -
 12. L -
 13. M -
 14. N -
 15. O -
 16. P -
 17. Q -
 18. R -
 19. S -
 20. T -
 21. U -
 22. V -
 23. W -
 24. X -
 25. Y -
 26. Z -
 27. Æ-
 28. Ø -
 29. Å

En gammel ordliste over specielle Asnæs-gloser findes i dag på plancher i kaminstuen. Herfra stammer de fleste ordforklaringer her, delvist opdateret.

ADAM: Det ene af to høje grantræer nær landevejen. Det andet noget mindre kaldet Eva. Brugtes som sømærke, idet de tydeligt kunne ses på lang afstand.

AMALIENBORG: Det ældste og tidligere største toværelsers slot beregnet for stolegang for to mandlige indbyggere. Se tillige Sorgenfri.

ASNÆS: Kalundborg. Halvø, ca. 10 km lang og knap 2 km bred. Egen tidsregning kaldet Asnæstid. Arts herred, Årby sogn.

ASNÆSGÅRD: Størrelse ca. 700 td land. Hovedbygningen bygget 1953. 245 td. Ager, opdyrket efter 1905, 102 td. fredet græsningsareal, hver sommer ca. 80 ungdyr, 362 td. skov, Vesterskov. Ejer frk. Titti Lund.

BAGTRAPPEN: Opgang med trappe til blomkvisten i bygningens NØ-hjørne.

BEDSTEFAR: Stor sten i strandkanten vest for lejren i afstanden ”1 bedste” fra bedstemor.

BEDSTEMOR: En endnu større sten ude i vandet umiddelbart øst for lejren i afstanden ”1 bedste” fra bedstefar. Måleenheden ”1 bedste” benyttes under olympiader som afstandsmål ved svømme-konkurrencer.

BJÆLKESTUE: Udgør som statsministerens residens en af de vigtigste lokaliteter på lejren. Beliggende umiddelbart over kaminstuen med opgang fra sovesalen. 5 køjepladser samt aflåseligt skab med lejrens tæpper, dag- og idrætsbøger. Righoldig på bjælker.

BLOMKVISTEN: Fra begyndelsen kaldet gæsteværelset, men efter besøg af missionær Blomgreen i 1920 kaldet blomkvisten. 3 (4) køjepladser. Varmeste overnatningsrum på lejren på grund af skorstenen. Lem i gulvet til forstuen.

BRÆNDEBROEN: Tidligere udskibningsbro for brændetransporter på Nordstrand. I historisk tid jernbanespor med tipvogne helt ud på broen - det går der mange historier om.

BRØNDEN: Det sted midt på gårdspladsen, hvorfra der af og til i gamle dage kunne hentes vand til vask med mere. Har sin egen sjæl. Udførligt omtalt andet steds.

DAMEVÆRELSET: Tidligere tanteværelset. Efter damernes smag og fylde ofte ombygget del af lejren. Beliggende nær køkken og fadebur. Der er mus.

DUKKEFYLD: Spistes tidligere som morgenmad, havregryn med mælk. Overdosering medfører trommesyge.

FADEBUR: Rum i forbindelse med køkkenet. Forsynet med fire skabe med fluenet, så fluerne må blive derinde. Musene har deres egen ind- og udgang.

FISKERLEJET: Engang en mindre bådeplads, ca. 500 m vest for lejren, med spil og ålebro, tjære, garn og flere skure.

FORSKOVEN: Størrelse ca. 425 td land, deraf 160 td land gammel bøg, 130 td land nåletræer og 65 td land eg. Voldsomt hærget af to storme i 1967 (efter 68 standarder).

FYRRESKRÆNTEN: Vel nok det mest kendte udflugtsmål for alle på halvøen, beliggende 1,5 km vest for lejren. Beses under alle vejrlig. Slutsted for Lungemos.

GONGGONGEN: Slaginstrument formet som triangel, ophængt nær huggehus. Samlingssignal for deltagerne, fortrinsvis når de er optaget af noget andet.

GRETA GARBO: Ca. 5 cm lang gedehams (Vespa Crabo) der findes på halvøen. Farlighed som hugorme under visse omstændigheder.

GRYDERNE: Frie græsbevoksede , tægebefængte indhug i kratbevoksningen ved kysten. Yndet tilholdssted for lejrdeltagere af begge køn. Nu delvist forsvundet.

HUGGEHUS: Tidligere lejrforvalter Philip Jensens glose for brændeskur.

HVIDESTENSVEJ: Vejen fra fiskerlejet til landevejen, her kranset af hvide sten.

HØNSEBURET: Vestligste del af sovesalen, husende 8 køjepladser for lejrdeltagere af hunkøn m.m.

KLATRETRÆ: Et attraktivt gemmested.

KOMFURBAL: Gastronomisk kultform for ministre og damer.

KOMFURET: Arbejdsplads uden garanti for udfaldet. Samlingssted for køkkenskrivere. Lyder bedst når kedlerne snurre. Kan varme.

LUNGEMOS: Autentisk tildragelse fra Fasaneriområdet, genfortalt af Charles & Marius Lindahls far, og i tidens løb brugt til at ryste sarte sjæle.

MALATJAU: Slagsang for asnæskrigere af arabisk oprindelse, kan synges uden fez og turban i skrædderstilling.

MINESLUND: Forhenværende avlsgård under Lerchenborg. Størrelse ca. 376 td. land. Ejer fru Marie Lund. Nu i samdrift med Asnæsgård om økologisk kvægavl.

MINISTERIUM: Udemokratisk, selvbestaltet menneskemængde af blandet indhold med uhørt diktatorisk magt, som kun kan udføres bedre. Rest fra provisorietiden. Kan dog væltes.

MURER, den døde: Lejrens husspøgelse.

NORDSKOVEN: Den del af Forskoven, der ligger nord for landevejen ud mod Kalundborg Fjord. Fredet område.

OLYMPADE: (Tidl. Olympiade) beskæftigelsesterapi for idrætsministeren. Omfattende motionsøvelser på landevejen, hop og hink på strandengen, samt flydning fra bedstefar til bedstemor udført på tid. Aflønnes med slik, chokolade og skjoldrekorder.

PHILIP JENSEN: Livslang lejrdeltager (slut i 1992), arbejdsminister, lejrforvalter, æresmedlem, evigt skuende ud i kaminstuen fra en hædersplads på væggen. Som smedelærling uden sommerferie alligevel med i byggeriet i 1918, da en værkfører ”bad” ham sygemelde sig for en uge. Cyklede tit lørdag efter arbejdstid og oprydning i smedjen til Asnæs og hjem søndag.

RIDESTIEN: Vejen fra teglværksvejen til Fyrreskrænten. Indtil for nylig brugt som ridebane for godsets ejere.

RØVERLEG: Fortidig beskæftigelse, hvorunder ministre og damer morede sig, mens de menige deltagere slog på hinanden. Slutopgøret søgtes henlagt således, at kampene - helst med bar overkrop – blev udkæmpet blandt tidsler, brændenælder og tjørne.

SAVVÆRKET: Beliggende i Forskovens østkant bag skovfogedhuset, dvs. hvor Forskoven begynder. Ejes af Lerchenborg.

SIESTA: (Hvem er hun?) Tidspunkt efter middagsarbejdet, hvor der skal være ro på lejren, mens ministre og damer drikker kaffe og sover. Kan i tilfælde af varmt, tørt vejr ofte ubemærket glide over i almindelig eftermiddagsbobling.

SKOLE, den gamle: Engang skole for halvøens børn ved den vestlige udkant af Forskoven. Lærere Christensen og Hakke. Senere traktørsted med spiritusbevilling. Nu også fejlagtigt kaldet Sofie.

SOFIE: Nedlagt traktørsted med festsal, keglebaner, skydebaner, skovrestaurant m.m.

SORGENFRI: Tidligere et-hullers das for kvindemennesker, senere to-hullers, nu ”slot” med træk-og-slip og håndvask. I starten beliggende ved stien til strandengen, men på grund af bussemænd om natten flyttet til fredeligere omgivelser nord for cykelvillaen.

SORTENSTEEN: Meget stor kampestensblok i Kalundborg Fjord, ca. 50 meter fra land ved Forskovens nord-østlige hjørne.

SORTENSTEENSHUS: Sommerhus tilhørende Lerchenborg. Ligger i lukket område på Nordstranden lige ud for Sortensteenen. Tidligere meget besøgt skovrestaurant med anløbsbro for udflugtsbåde fra Kalundborg.

STATSTIDENDE: Organ for Amalienborg, Sorgenfri og omegn.

STRANDENGEN: (og ikke strandingen) Stærkt kuperet engområde ned mod Storebælt øst for lejren. Findes et par hundrede meter mod venstre på stranden.

TABANA: Formentlig tjekkisk sangleg, indført på Asnæs af setlementerne. Udføres bedst i kulde og ofte som et værn mod denne. Kultsted: Fyrreskrænten.

TEGLVÆRKSHUSET: Huset på landevejen ved stien til lejren. Har navn efter teglværket, der havde brændingsovn inde i granskoven til højre for stien.

UDGRAVNINGER: Brødrene Axel og Christian Lerche har op til 1926 foretaget en del udgravninger af bl.a. bronzealderhøje på Asnæs. Resultater af disse udgravninger er beskrevet i Nationalmuseets arkiver.

VALBYBOLD: Asnæsudgaven af volleyball, tillempet forholdene og deltagerne.

ÅRBY: Den nærmeste af lejrens kirker. Kirken er fra 1400 tallet og indviet til Sct. Peder. Her findes det Lerchenborgske familiegravsted.

Asnæslejren Amalienborg

Amlienborg med udsigt over Storebælt

Asnæslejren strand Asnæslejren gavl

Gavlvinduet fra bjælkestuen

Asnæslejrens gårdsplads

Uden for dameværelsets vinduer

Tegning af Asnæslejren Asnæslejren skulptur

Skulptur med genstande fra hønsburet

Asnæslejrens klatretræ Tegning af Asnæslejren

Statsministerens residens i gavlværelset

Philip Jensen

Onkel Philip

Fyrreskrænten Asnæslejren Sorgenfri

Sorgenfri

Mågeæg

Mågeæg

Vollyball på Asnæslejren
Til toppen