AsnæslejrenAsnæslejren

FSU – lejre

Foreningens egne lejre bygger i vidt omfang på de oprindelige traditioner med en statsminister, der sammen med finansministeren, arbejdsministeren, kulturministeren, idrætsminister og ”køkkenet” sørger for en dagsrytme med et alsidigt program, hvortil hører samling ved flaget inden morgen- og aftensmad, sang før og efter hvert måltid samt daglige gøremål som borddækning, servering og opvask, rengøring, hugning af brænde, køkkentjans o.s.v., der går på omgang mellem holdene.

Der har på forskellig vis været afholdt sommerlejre, påskelejre, efterårslejre, julelejre, nytårslejre, familielejre og ikke at forglemme, en krævende arbejdslejr i Kr.Himmelfartsferien hvert år til vedligeholdelse af lejren ude og inde. En overgang var der så mange juventus-deltagere, 14-18 årige på sommerlejren, at sovepladserne måtte suppleres med luftmadrasser i telte.

Gennem årene har utallige kreative ideer skabt dags- og ugeprogrammer ud over de daglige med badning, boldspil osv. De ekstaordinære har bestået i skattejagter, ud-i-det-blå, olympiader, ture i Vestsjælland, film-optagelser, besøg fra Fulton i Storebælt, mælkekasseklatring, besøg på Nexelø og m.m.

Asnæs kaminstue